Poděkování za úklid Bosonoh

Dne 2. dubna, jak asi mnozí vědí, proběhla akce „Ukliďme Česko“. V rámci této akce se městská část zaměřila na úklid toku Leskavy. Lituji, že jsem se sám nemohl z rodinných důvodů zúčastnit, a proto si tuto akci vzal pod patronát místostarosta Miloslav Dočekal.

Touto cestou bych chtěl jemu za celkově dobře připravenou organizaci poděkovat. Do akce se zapojily spolky: Junák – český skaut, středisko Hiawatha Brno, mladí bosonožští hasiči, FK SK Bosonohy a jednotliví dobrovolníci v hojném počtu. Na závěr, po dobře odvedené práci, si všichni pochutnali na malém občerstvení v hospodě na hřišti. Všem dohromady patří velký dík za úklid v Bosonohách.


Miroslav Sojka,

starosta