Bosonohy v novém roce

Nedávno jsme se rozloučili s rokem 2021, rokem složitým, rokem komplikovaným plným omezení. Byl to však pro mnohé z nás rok plný radosti i úspěchů dle toho, jak se náš soukromý či pracovní život vyvíjel.

Dovolte mi malou rekapitulaci dění v naší městské části za uplynulý rok. Celým rokem nás provázela stavba kanalizace, která nás všechny omezovala, někoho více, někoho méně, ale přes veškeré problémy pokračovala správným směrem. Máme za sebou dvě třetiny z celkového objemu prací, takže v letošním roce bude stavba dokončena, doufám, ke spokojenosti nás všech. I přesto je nutné si uvědomit, že nebylo možné udělat vše k naprosté spokojenosti každého jednotlivce. Tímto znovu děkuji za Vaši trpělivost, se kterou snášíte přicházející omezení. Dokončené ulice nám už teď ukazují, jak bude vypadat naše městská část s novými komunikacemi a chodníky a také s navazující úpravou zeleně.


V minulém roce bylo také rekonstruované kontejnerové stání na ulici Ševčenkova, dále pak provedena rekonstrukce místního rozhlasu, rekonstrukce mostku ke sportovnímu areálu na ulici Hoštická, instalace nového přístřešku na konečné autobusu, za zmínku stojí také akce firmy EG.D. - přeložení elektrického vedení na ulicích Troubská a Hoštická do země, likvidaci staré, nepotřebné jímky ve špatném technickém stavu na ulici Bosonožské náměstí. S nadsázkou se dá říci, že tímto byla započata revitalizace Bosonožského náměstí, která bude pokračovat i v letošním roce. Během loňského roku probíhaly další drobné práce v městské části.


Na začátku nového roku 2022 se všichni díváme dopředu s jakýmsi očekáváním, pokud možno, všeho dobrého. Chtěl bych Vám všem i Vašim blízkým kromě zdraví, které je každý den skloňováno, o kterém je každý den debatováno jak doma, tak v práci a v neposlední řadě v médiích, popřát hodně optimismu a sil do dalšího roku, skvělé lidi kolem, kteří budou přispívat k Vaší pozitivní energii.


Váš starosta

Miroslav Sojka