Stav kanalizace

V první polovině měsíce února nás konečně navštívila zima. Pro naše území nezvyklý mráz až deset stupňů pod nulou, který ochromil celé území naší republiky a důsledky se projevily i u nás. Problémy schůdnosti komunikací a chodníků nastaly ve velmi krátké době. Postupně se nám je podařilo zmírnit (dle zákona a vyhlášky města Brna) tak, abychom mohli s opatrností, vyplývající z dané kalamitní situace, provádět běžné denní činnosti.

V ulicích, kde se provádí výstavba kanalizace a na komunikacích sloužících jako objízdné trasy, městská část zimní údržbu neprovádí. Provádí jí zhotovitel daného úseku a vše je zastřešeno hlavním dodavatelem stavby OHL ŽS.


To ovšem neznamená, že nás zimní údržba v daných ulicích nezajímá. Nejdříve jsme operativně danou problematiku již v inkriminovaném víkendu řešili, a to základní údržbou provedenou naší úklidovou četou tak, aby byl co nejdříve zajištěn Váš pohyb po ulicích, a ihned jsme kontaktovali stavbyvedoucího. Zimní údržba probíhala postupně, tudíž nebylo možné vše ošetřit najednou.


S ustupující zimou se na ulicích zasažených stavbou objeví jiný problém – obrovské množství bahna. Jestliže nebudou v přijatelné míře komunikace a chodníky schůdné, ale i v případě, že máte jakékoliv jiné připomínky, prosím, zavolejte na ÚMČ a my budeme apelovat na zástupce stavby pro sjednání přiměřené nápravy Vašich podnětů a společně je vyřešíme.


Dovoluji si znovu upozornit na to, že jsme omezeni stavbou, tedy komunikace a chodníky nemohou fungovat v běžném režimu, proto Vás opět žádám o toleranci a shovívavost k tomuto stavu.


Váš starosta

Miroslav Sojka